Strona główna » Zwrot, Gwarancja, Reklamacja

Zwrot, Gwarancja, Reklamacja

ZWROT TOWARU

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo zwrotu towaru w stanie nienaruszonym  (zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów rozdz. 16 ust. 1 pkt 10 z późniejszymi zmianami ), jeśli towar posiadał pudełko, musi być odesłany w miarę możliwości w oryginalnym niezniszczonym opakowaniu w terminie do 14 dni od daty poinformowania o zwrocie , towar nie może być używany (patrz przypisy szczegółowe poniżej)  

Obowiązki konsumenta w przypadku zwrotu towaru:

Termin do odstąpienia od umowy: 14 dni (art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2011/83). Poinformowanie przedsiębiorcy o zwrocie (Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oświadczenie o odstąpieniu od umowy na odległość trzeba złożyć na piśmie można skorzystać z naszego formularza zwrotu i przesłać go drogą elektroniczną)

 

- Zgodnie z art. 14 ust. 2 dyrektywy 2011/83 w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość konsument odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

 

- Termin zwrotu towarów: 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy (art. 14 ust. 1 dyrektywy 2011/83).

 

- Jest wskazane, aby w miarę możliwości zwracany produkt był zapakowany w oryginalne pudełko, lecz przepisy mówią, że towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zmiana w granicach zwykłego zarządu to taka zmiana, która jest wynikiem normalnego korzystania z towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. O tym, czy zmiana mieściła się w granicach zwykłego zarządu decydują, więc okoliczności konkretnego przypadku obejmujące m.in. rodzaj i właściwości towaru.

- Klient zwraca towar na własny koszt.

 

W przypadku odesłania towaru używanego, którego stan wskazuje na obniżenie jego wartości, zastrzegamy sobie prawo obciążenia klienta dodatkowymi kosztami, np. jeśli będzie należało wymienić jakąś część na nową, kosztem obciążenia będzie koszt pracy serwisu + koszt danej części. W takim przypadku składowe tych dwóch kosztów wyznaczy kwotę obciążenia i o tą kwotę zostanie pomniejszony zwrot.

Koszt pracy serwisu – 60 zł netto/godzinę

towar należy zwrócić na adres :

PHOENIX-FISHING , RAM 2 sp.j. 41-807  Zabrze, ul. Tarnopolska 29

Zwrot kwoty następuje niezwłocznie, jednak nie później niż do 14 dni od daty poinformowania o zwrocie.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 16 dyrektywy 2011/83):

a) umowy o świadczenie usług, w ramach których usługa została w pełni wykonana, jeśli rozpoczęto

spełnianie świadczenia za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta oraz po przyjęciu przez niego do

wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego

wykonania umowy przez przedsiębiorcę

b) dostarczanie towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie

zindywidualizowanych;

 

Formularz zwrotu towaru (plik do pobrania)

 

GWARANCJA

Na cały asortyment udzielamy gwarancji.

 

REKLAMACJE

W przypadku otrzymania wadliwego fabrycznie lub uszkodzonego towaru (np.w transporcie), prosimy o kontakt e-mail, staramy się minimalizować występowanie takich sytuacji, ale nie zawsze jest to możliwe, stąd prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, aby jak najszybciej rozwiązać problem.

Wszelkie reklamacje proszę odsyłać na adres:

Ram 2 sp.j.

41-807 Zabrze

Ul. Tarnopolska 29

 

z dopiskiem : SERWIS

 

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie nam wypełnionego formularza reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. (patrz formularz reklamacji poniżej)

Formularz reklamacji (plik do pobrania)

 

Reklamacje są rozpatrywane na bieżąco, jednak nie dłużej niż 14 dni.

Reklamacje nie będą rozpatrywane jeżeli towar został uszkodzony z winy konsumenta tj. nieumiejętne obchodzenie się ze sprzętem, użytkowanie w sposób inny niż przeznaczenie urządzenia itd. Takie przedmioty możemy naprawić odpłatnie.

W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie podstawą roszczenia będzie protokół uszkodzenia spisany z kurierem (dotyczy to przesyłek kurierskich i pocztowych realizowanych przez pocztę jak usługę POCZTEX). Po spisaniu takiego protokołu należy go wysłać na nasz adres mailowy.


Przejdź do strony głównej

Kontakt

Systemy płatności

  • PayPal
  • Hotpay
  • Bluemedia
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu